PAI Hybrid Consensus Hard Fork

Kính gửi cộng đồng PAI,

Những người đóng góp cốt lõi tại Dự án PAI đã thông báo rằng việc gửi và rút tiền cho PAI Coin Pool sẽ bị tạm dừng vào lúc 7:00 tối theo giờ UTC vào Thứ Hai, ngày 5 tháng 10 để chuẩn bị cho PAI Hybrid Consensus Hard Fork. Một thông báo riêng sẽ được thực hiện sau khi lệnh đình chỉ được dỡ bỏ. Vui lòng dành thời gian này để thực hiện bất kỳ việc nào sau đây để chuẩn bị cho việc tạm ngưng, chẳng hạn như đặt cọc PAI Coin của bạn, thực hiện rút tiền đến địa chỉ PAI Up Wallet và tạo bản sao chìa khóa giấy của bạn.

Kiểm tra ngày Tạm ngưng nhóm PAI Coin trong Múi giờ của riêng bạn

Chúng tôi cảm ơn bạn một lần nữa cho sự hỗ trợ của bạn!

1 Like