PAI Coin Pool Tính năng mới - Thống kê cá nhân

PAI Coin Pool Tính năng mới - Thống kê cá nhân

PAI Referral Handshake

Xin chào PAIyos!

Các kỹ sư tại PAI Coin Pool (PCP) gần đây đã triển khai Thống kê giới thiệu sẽ hiển thị trên giao diện tài khoản PAI Coin Pool của bạn. Bạn có thể tìm thấy số lượng Giới thiệu Cấp 1 và Cấp 2 trên tài khoản của mình, cộng với bất kỳ tổng thu nhập nào bạn nhận được từ tất cả các lượt giới thiệu của mình.

Để tìm các số liệu thống kê này, chọn trang hồ sơ PCP của bạn và cuộn xuống phần giới thiệu.

Các kỹ sư tại PAI Coin Pool cũng sẽ triển khai một email hàng tuần sẽ chứa nhiều chi tiết hơn về số liệu thống kê tài khoản PAI Coin Pool của bạn với thứ hạng hàng tuần. Giữ một mắt ra cho điều đó trong những tuần tới!

  • Tìm hiểu thêm về Giới thiệu PCP tại đây
  • Nếu bạn đã có tài khoản PCP, hãy chia sẻ liên kết giới thiệu của bạn với người khác để bắt đầu kiếm phần thưởng giới thiệu!
  • Nếu bạn mới sử dụng PAI Coin Pool, hãy đăng ký tài khoản tại PaiCoinPool.com

Chúng tôi cảm ơn bạn một lần nữa vì đã tiếp tục hỗ trợ!

hóng dư án pum quá <3