Ngân hàng Nhật Bản chính thức công bố tiền tệ kỹ thuật số là 'Ưu tiên hàng đầu' cho quốc gia

Ngân hàng Nhật Bản chính thức công bố tiền tệ kỹ thuật số là ‘Ưu tiên hàng đầu’ cho quốc gia


Theo Takeshi Kimura, đồng yên kỹ thuật số được thành lập cho Nhật Bản là mối quan tâm chính của ngân hàng trung ương và nhằm mục đích xem xét thông qua luật để phê duyệt việc tung ra đồng yên kỹ thuật số trong tháng này. Khi nhiều quốc gia đang áp dụng một loại tiền kỹ thuật số, PAI Coin cũng có thể bước vào để cung cấp các lợi ích công nghệ của nó.


NĂM NAY RẤT NHIỀU THÔNG TIN TỐT VỀ CRYPTO !!