Đăng ký tại đây để tham gia AMA


Vào ngày 18 tháng 7 năm 2020, 10:00 AM Giờ Bắc Kinh (17 tháng 7 năm 2020, 7:00 PM PDT), những người đóng góp cốt lõi của PAI sẽ tổ chức một AMA để trình bày và trả lời bất kỳ câu hỏi nào về Đồng thuận lai PAI. Chúng tôi cũng đang chuẩn bị hợp tác với một số tổ chức học thuật về một số chủ đề nóng cho nghiên cứu và công nghiệp blockchain trên blockchain PAI.

Đăng ký tại đây để tham gia AMA: https://zoom.us/meeting/register/tJAqc-GqqD4iHteA9jMbG9lAx3GGNeMBK1R0