Cộng đồng PAI đã thành lập nhiều nút mới, đang tối ưu hóa chuỗi khối PAI

Cộng đồng PAI đã thành lập nhiều nút mới, đang tối ưu hóa chuỗi khối PAI, đồng thời cho phép nhiều tài năng kỹ thuật hơn tham gia cộng đồng.

ObenAI, một nhà cung cấp công nghệ AI đầu tiên, gần đây đã cập nhật trang web chính thức của họ. Theo thông tin trên trang web chính thức, bạn có thể sử dụng ảnh để nhân bản nhân vật ảo của mình và hiển thị cảnh đã được áp dụng.

Trên đây là tin tức cộng đồng PAI, xin cảm ơn!