Korean (한국어)


상품 논의 행사 PAI Coin Pool 논의 발표 PAI 개발자 챌린지 PAIcoin 논의 기술 지원 기술 문제에 대한 사용자 질문 및 피드백 지원 및 개발자의 수정 프로그램 업데이트. 기술 논의 개요 PAI 하이브리드 합의 소식
Topic Replies Views Activity
1 98 April 18, 2020
2 70 March 6, 2021
1 16 March 3, 2021
1 33 February 24, 2021
1 40 February 17, 2021
1 30 February 10, 2021
1 46 February 3, 2021
1 47 January 27, 2021
1 44 January 20, 2021
1 35 January 20, 2021
1 43 January 12, 2021
1 69 January 5, 2021
1 58 December 30, 2020
1 54 December 22, 2020
1 59 December 16, 2020
1 76 December 9, 2020
1 69 December 2, 2020
1 130 November 20, 2020
1 71 November 25, 2020
1 87 November 11, 2020
1 86 November 3, 2020
1 85 October 28, 2020
1 53 October 28, 2020
1 79 October 26, 2020
1 88 October 21, 2020
1 106 October 20, 2020
1 85 October 15, 2020
1 102 October 13, 2020
1 123 October 13, 2020
1 77 October 6, 2020